fbpx

Hvorfor VA?

Hvorfor VA?

Hva er fordelene ved å bruke en VA?
Hvordan kan det gagne min bedrift, tenker du kanskje?

Hvorfor VA?

- Som eier av en bedrift har du alltid mye å gjøre og ofte mange baller i luften på en gang -

Du ønsker at bedriften din skal vokse og øke inntektene.
Stadig flere oppgaver som må gjøres dukker opp på agendaen og du sitter med følelsen av at du jobber litt med alt og aldri blir ferdig.

Du kjenner kanskje på dårlig samvittighet ovenfor kundene dine?
Innerst inne vet du at du kan gi så mye mer, og er fullt klar over at jo mer du gir, jo mer vil du få.

En virtuell assistent kan hjelpe med ulike oppgaver.
Det kan være administrative ting, holde orden og oversikt over kundeportaler, skrive e-poster og nyhetsbrev, lage sammendrag av en podkast, sosiale medier, daglige gjøremål osv.

“Dersom det blir god match, fører det ofte til et langvarig samarbeid hvor den virtuelle assistenten også blir en god sparringspartner."

Rita Hinna

Oppstartsmøte

Før oppstart har du og den virtuelle assistenten et møte for å kartlegge og klargjøre hvilke oppgaver han/hun skal avlaste med. Ofte er dette oppgaver du ikke har tid til, ikke liker å gjøre eller er god på.

Spar penger

Fordelen med å bruke en VA er at du kun betaler for oppgavene som blir gjort. Dette kan være timebasert eller prosjektbasert betaling. Når du kjøper tjenester, slipper du alle ekstrautgifter du ville fått dersom du skulle ansatt noen i bedriften som skulle gjort de samme oppgavene. Ingen investeringer i kontorplass og utstyr, og ingen arbeidsgiveravgift.

Ingen forpliktelse

Godt samarbeid er blant annet et resultat av god kjemi. Ved å benytte deg av en VA forplikter du deg ikke til noe, og det er vanlig å ha en liten prøveperiode i starten. Dersom det blir god match, fører det ofte til et langvarig samarbeid hvor den virtuelle assistenten også blir en god sparringspartner.

Har du spørsmål?